"De transitie naar duurzaamheid is even omvangrijk als de digitale transformatie"

BUBKA Bubka ziet het duurzaam website 1200x628

Interview MM, 16 augustus 2020

Vorige week kondigde CEO Raf Van Raemdonck de komst van Wim Vermeulen als director strategy & sustainability bij Bubka aan. Een logische stap voor de man die de laatste jaren meerdere functies bezette bij Dentsu Consulting en momenteel de laatste hand legt aan zijn nieuwste boek over duurzaamheid.

Hoe is jullie samenwerking tot stand gekomen?

Wim Vermeulen: We kennen elkaar al heel lang en zijn als het ware genetisch verwant: we delen dezelfde visie op het belang van effectiviteit in communicatie, een overtuiging die ingebakken zit in het DNA van Bubka. Daarnaast heb ik het gevoel dat ik mijn expertise inzake duurzaamheid hier verder zal kunnen ontplooien. Ik heb het gevoel dat mijn missie bij Bubka alle onderwerpen die me bezighouden combineert.

1597655010 1597566178 1597565404 vermeulen wim

Raf Van Raemdonck: De knowhow en ervaring op het vlak van effectiviteit en de attention economy waarop Wim kan bogen, sluiten naadloos aan bij onze activiteiten van de laatste jaren. Dankzij zijn komst promoveren we bij wijze van spreken naar de Champions League en kan ik het strategische gedeelte van mijn functie met een gerust hart doorgeven om me toe te leggen op de verdere ontwikkeling van andere aspecten in ons businessmodel (Van Raemdonck combineerde zijn taak als CEO met de strategie van het bureau, nvdr).

Het lijkt me niet dat veel bureaus de aandacht voor strategie en sustainability in een functie combineren. Of is een verkeerde indruk?

RVR: Duurzaamheid is een van de zeven basisprincipes die Bubka moeten definiëren. We zijn er vast van overtuigd dat reclame de komende jaren duurzaam zal moeten zijn of niet zal kunnen zijn. Die overtuiging moeten we zelf binnen het bureau in de praktijk brengen en we hebben geprobeerd al onze mensen in dit denken mee te krijgen, wat ons ook gelukt is. Dat betekent concreet onder andere streven naar het waarmaken van een aantal duurzame doelstellingen, zoals het halveren van onze uitstoot, om maar een voorbeeld te geven. Duurzaamheid is dus een volwaardig onderdeel van onze strategie en ook daarvoor is Wim roerganger.

Cropped Img 1714024386

WV: De transitie naar duurzaamheid is even omvangrijk als de digitale transformatie . Met dit verschil dat er een deadline opzit: tegen 2030 moet onze CO²-uitstoot gehalveerd zijn, anders zal de aarde opwarmen met meer dan 1,5° en zijn de gevolgen niet te overzien. Sommige bedrijven, vooral de grote multinationals, staan al ver in dit proces, ze begrijpen het zakelijke risico dat een op hol geslagen klimaat met zich meebrengt. 95% van de bedrijven in de wereldeconomie zijn echter kmo's, bij een groot deel ervan maakt de klimaatopwarming nog geen deel uit van de strategische agenda. Gelukkig groeit het besef van de noodzakelijke switch bij de stakeholders en er komt druk, vanwege de consumenten, de politiek maar ook vanwege de investeerders, omdat de ESG-score een impact heeft op de waarde van een bedrijf.

De klimaatopwarming is een risico maar ook een opportuniteit, omdat het voor de consument raakt aan de toekomst van zijn kinderen en kleinkinderen. Dat is een heel sterke motivator. Bedrijven weten dat ook. Als vandaag een innovatietraject wordt opgezet, maakt duurzaamheid er maar beter de kern van uit. Die boodschap moeten we blijven herhalen tot ze ook doorgedrongen is.

Hoe integreer je dit besef best in je communicatie?

WV: Communicatie rond duurzaamheid, wat breder gaat dan alleen de klimaatverandering, ligt zeer gevoelig en wordt meteen doorprikt als ze niet authentiek is. Ook hier moet je de regels van effectieve communicatie toepassen. En het is heel belangrijk dat je over dit onderwerp nog meer transparantie aan de dag legt. Bubka wil op dat vlak een hiaat op de markt opvullen en een voortrekkersrol spelen. Komt de dringende prioriteit van duurzaamheid niet in het gedrang door de bekommernissen die de coronacrisis en de lockdown met zich meebrengen?

RVR: Op 27 augustus organiseren we een webinar om die problematiek te analyseren aan de hand van een onderzoek dat we gevoerd hebben in samenwerking met professor Gino Verleye van UGent en de VUB. Volgens de resultaten heeft het momentum voor duurzaamheid voorlopig niet te lijden onder de coronacrisis.

BUB webinar5 aankondiging website 1200x628

WV: Het onderzoek peilde ook naar eventuele verschillende tussen generaties op het vlak van duurzaamheid. Die zijn er, maar we vonden ook gelijkenissen. Voor sommige mensen weegt deze problematiek heel zwaar en tegelijk stel je vast dat maar 20% actief zijn levensstijl aanpast. De babyboomers doen dit meer aan dan Gen Z. Die komen er wel voor op straat, maar in feite is dat het enige wat ze gezien hun jonge leeftijd concreet kunnen doen. Andere vaststelling: consumenten verwachten guidance. Daar ligt een grote potentiële rol voor merken waarvoor ze meteen beloond zouden worden, op voorwaarde dat ze er voldoende en op de juiste manier over communiceren. Ook niet onbelangrijk is dat we beseffen dat de algemene klimaatproblematiek te groot is om te behappen. Als we hem zouden opdelen in kleinere problemen, zou je aantoonbare vooruitgang kunnen boeken. Bedrijven die daarin slagen, zullen de voorkeur van de consumenten genieten. Duurzaamheid is niet voor niets het derde aankoopcriterium voor de Belgen.